Poznań
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Poznań
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny ul.Garbary 24, 61-867, Poznań
1A - klasa humanistyczna
1C - klasa biologiczno-chemiczna
1D - klasa biologiczno-chemiczna
1E - klasa matematyczno-fizyczna
1F - klasa matematyczno-fizyczna
1H - klasa menedżerska
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w ZSO Nr 1 ul.Bukowska 16, 60-809, Poznań
ABAKUS profil matematyczno-fizyczny
COLUMBUS grupa 1 profil matematyczno-geograficzny
COLUMBUS grupa 2 profil matematyczno-chemiczny
LEX profil humanistyczny
MEDICUS profil biologiczno-chemiczny
VITA profil chemiczno-biologiczny
GALIA klasa wstępna dwujęzyczna - język francuski
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 ul.Matejki 8/10, 60-766, Poznań
1A - DWUJĘZYCZNA
1B - PRAWNICZA
1C-1 - MEDYCZNA DSD
1C-2 - EKONOMICZNA
1D - MEDYCZNA
1E - pre-IB
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego ul.Strzelecka 10, 61-845, Poznań
1a - PITAGORAS - akademicka (mat-fiz)
1b- VESPUCCI - akademicka (mat-geo)
1c – LINUX - akademicka (mat-inf-fiz)
1d - DA VINCI - akademicka (j.pol-his)
1e - LINNEUSZ - akademicka (biol-chem)
1f - AVICENNA – akademicka (biol-chem)
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul.Swojska 6, 60-592, Poznań
A - Akademicka Ekonomiczna
B - Medyczna
D - Informatyczna
E - Politechniczna
F - Akademicka Dziennikarska
G - Akademicka Psychologiczno-prawnicza
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej ul.Zmartwychwstanców 10, 61-501, Poznań
1a medyczna
1b teatralno - filmowa
1c biologiczno - chemiczna
1d dziennikarsko - prawna
1e politechniczna
1f akademicka
1g turystyczno-ekonomiczna
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 ul.Krakowska 17a, 61-889, Poznań
1B Humanistyczno-Prawnicza
1C Historyczno-Językowa
1E Politechniczna
1F Ekonomiczno-Językowa
1G Biologiczno-Chemiczna
1H Biologiczna-Chemiczna
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki ul.Żeromskiego 8/12, 60-544, Poznań
A - MEDIALNY
B - BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
C - EKONOMICZNY
D - POLITECHNICZNY
0 - WSTĘPNY
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul.Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań
1A IKA Informatyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
1B MKA Matematyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
1C FKA Fizyczna Klasa Akademicka mat.-fiz.-inf.
1D EKA - 1 grupa Ekonomiczna Klasa Akademicka mat.-geo.-językowa
1D EKA - 2 grupa Ekonomiczna Klasa Akademicka mat.-geo.-językowa
1E PKM Patronacka Klasa Medyczna biol.-chem.
1F PKM Patronacka Klasa Medyczna biol.-chem.
IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta ul.Warzywna 24, 61-658, Poznań
1A prozdrowotna
1B inżynieryjna
1C biznesowa
1D1 europejska
1D2 europejska
1E1 prawnicza
1E2 prawnicza
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 os.Rzeczypospolitej 111, 61-389, Poznań
A1 LINGWISTYCZNA
A2 LINGWISTYCZNY
B1 POLITECHNICZNA
B2 EKONOMICZNA (KLASA AKADEMICKA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
C1 DZIENNIKARSKA
C2 DZIENNIKARSKA
D1 BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
D2 BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
E1 FILMOWO-TEATRALNA
E2 FILMOWO-TEATRALNA
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich ul.Piotra Ściegiennego 134, 60-304, Poznań
1/1 biologiczno-chemiczna
1/2 lingwistyczna
1/3 lingwistyczna
1/4 humanistyczna
1/5 matematyczno - geograficzna
1/6 wschodoznawcza
XII Liceum Ogólnokształcące im. Marie Skłodowskiej - Curie ul.Gen. Tadeusza Kutrzeby 8, 61-719, Poznań
1 a ekonomiczna
1 b1 artystyczna
1 b2 prawnicza
1 c biologiczno-chemiczna
1 d1 poliechniczna
1 d2 politechniczna
1e ekonomiczno-językowa
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego os.Piastowskie 106, 61-164, Poznań
A Humanistyczna PRAWNIK
A Humanistyczna ARTE
B Ekonomiczna BIZNES
B Informatyczna INFORMATYK
C Biologiczno-chemiczna MEDYK
D Dietetyczna FIT
XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi os.Bolesława Chrobrego 107, 60-681, Poznań
1A_1 humanistyczno-prawniczy
1A_2 humanistyczno-prawniczy
1B_1 psychologiczno-pedagogiczny
1B_2 psychologiczno-pedagogiczny
1C turystyczno-językowy
1D biologiczno-chemiczny
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 ul.Tarnowska 27, 61-323, Poznań
I a - humanistyczny
I b - biologiczno-chemiczny
I c - matematyczno-geograficzno-informatyczny
I d - matematyczno-fizyczno-geograficzny
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 os.Czecha 59, 61-288, Poznań
I A1 - LEX-PRESS (humanistyczny)
I A2 - LEX-CINEMA (humanistyczny)
I B1 - POLITECHNICUS (matematyczno-fizyczno-informatyczny)
I B2 - ECONOMICUS (matematyczno-geograficzno-językowy)
I C - MEDICORUM (biologiczno-chemiczny)
I D - PEREGRINUS (geograficzno-językowy)
I F - SECCIÓN BILINGÜE (dwujęzyczny z j.hiszpańskim)
0 H - SECCIÓN BILINGÜE - WSTĘPNA (j.hiszpański)
XVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1LA sportowa
XX Liceum Ogólnokształcące os.Wichrowe Wzgórze 111, 61-674, Poznań
1A - teatralna z tańcem współczesnym
1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
1C - psychologiczno - językowa
1D - dietetyka z promocją zdrowia
XXI Liceum Ogólnokształcące ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
1A Architektura Design
1B Prozdrowotna
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu ul.Widna 1, 60-655, Poznań
1A-1 teatralna
1A-2 dziennikarska
1B-biologiczno-chemiczna
1C-1 psychologiczno-językowa
1C-2 psychologiczno-językowa
1D-dwujęzyczna
XXVIII Liceum Ogólnokształcące ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I aL humanistyczna - manager kultury
I eL prawna - kryminologia i resocjalizacja
XXIX Liceum Ogólnokształcące ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I O/1 psychologiczno-pedagogiczna
I O/2 sportowo-obronna
I O/3 policyjna
XXX Liceum Ogólnokształcące ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1W - Oddział ogólny z dodatkowym przedmiotem edukacja wojskowa
XXXI Liceum Ogólnokształcące ul.Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
L1A klasa strażacka
L1B klasa policyjna
L1C klasa kosmetyczna
XXXII Liceum Ogólnokształcące ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
Oferta w przygotowaniu
XXXIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi ul.Stanisława Wyspiańskiego 27, 60-751 Poznań
Oferta w przygotowaniu
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi ul.Klaudyny Potockiej 38, 60-211, Poznań
IA ogólna - terapeutyczna
IB ogólna - terapeutyczna
IC ogólna - terapeutyczna
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące ul. Drzymały 4/6 , 60-613 Poznań
1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
1 Bh Patronacka Klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną historią
1 Bw Patronacka klasa Prawniczo-Psychologiczna - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
1 C Patronacka Klasa Medyczna
1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-chemiczny
1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-fizyczny
1 Eh Patronacka klasa Językowa - profil z rozszerzoną historią
1 Ew Patronacka klasa Językowa - profil z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego os.Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań
1 Warta - oddział sportowy
1 Kajaki - oddział mistrzostwa sportowego
1 Pływanie - oddział mistrzostwa sportowego
1 Wiosła - oddział mistrzostwa sportowego
1 Hokej - oddział mistrzostwa sportowego
1 Kosz - oddział sportowy
1 SKS13 - oddział sportowy
1 Siat/tan/gart/ - oddział sportowy
Sportowe Liceum Ogólnokształcące os. Pod Lipami 106, 61-638 Poznań
1 A Sportowy
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Owińska, Bolechowo, 62-005 Owińska
1AW - wojskowa (mundurowa)
1BP - policyjna (mundurowa)
1CSR - strażacko-ratownicza (mundurowa)
1D - ogólnokształcąca
Liceum Ogólnokształcące w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Oferta w przygotowaniu
II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego ul.Podgórna 12, 62-020, Swarzędz
1A klasa humanistyczno-językowa
1B klasa matematyczno-geograficzna
1C klasa biologiczno-chemiczna
1 D klasa policyjna
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym ul. Poznańska 118, 62-080, Tarnowo Podgórne
IA humanistyczny
IB politechniczno-ekonomiczny
IC przyrodniczo-turystyczny
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku ul.Poznańska 2, 62-035 Kórnik
I A humanistyczna
I BC ekonomiczno- przyrodnicza
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul.Kasprowicza 3, 62-040, Puszczykowo
1A sportowy
1B humanistyczny
1C ekonomiczny
1E przyrodniczy
Liceum Ogólnokształcące w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
Oferta w przygotowaniu
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu ul.Armii Poznań 27, 62-030 Luboń
1A. klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z j.polskiego i historii
1B. klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i geografii
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu os.Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań
Klasa humanistyczna
Klasa politechniczna
Klasa medyczna
Technikum Budowlane ul.Rybaki 17, 61-883, Poznań
1At technik budownictwa
1Bt technik budownictwa
1Ct technik renowacji elementów architektury
1BCt1 - technik budownictwa
1BCt2 - technik renowacji elementów architektury
Technikum Budowlano - Drzewne ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I aT technik architektury krajobrazu
I bT technik budownictwa
I dT technik technologii drewna
I wT technik robót wykończeniowych w budownictwie
I fT technik inżynierii sanitarnej
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 ul.Marszałkowska 40, 60-327, Poznań
1Ra1 - technik rachunkowości
1E - technik ekonomista
1Ra2 - technik rachunkowości
1P - technik programista
1i - technik informatyk
1R - technik reklamy
1T - technik organizacji turystyki
Technikum Ekonomiczno -Handlowe ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
T1A technik handlowiec
T1C technik ekonomista
T1D technik rachunkowości
T1H technik hotelarstwa
T1T technik organizacji turystyki
T1L technik logistyk
T1P technik eksploatacji portów i terminali
T1S technik spedytor
T1O technik lotniskowych służb operacyjnych
T1R technik reklamy
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ul.Jawornicka 1, 60-161, Poznań
1I - Technik awionik
1D1 - Technik mechanik lotniczy
1D2 - Technik mechanik lotniczy
1J - Technik automatyk
1A - Technik mechatronik
1B - Technik mechatronik
1G - Technik mechatronik
1H - Technik mechatronik
1E - Technik mechanik
1F - Technik chłodnictwa i klimatyzacji
1C - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technikum Elektryczno- Elektroniczne ul.Świt 25, 60-375, Poznań
1A_technik elektryk
1B_technik elektronik
1C_technik energetyk
1D_technik informatyk
1E_technik informatyk
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego ul.J.H.Dąbrowskiego 163, 60-594, Poznań
1T1 technik informatyk
1T2 technik automatyk
1T3 technik elektronik
1T4 technik elektryk
1T4 technik energetyk
Technikum Gastronomiczne ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
1Paż Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Geodezyjno-Drogowe ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1GA technik geodeta
1GW technik geodeta
1G technik geolog
1D technik budowy dróg
1TS technik pojazdów samochodowych
Technikum Środowiska ul.Golęcińska 9, 60-626, Poznań
I Twa weterynaria
I Twb weterynaria
I To urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
I Tmr mechanizacja rolnictwa i agrotronika
I Ta agrobiznes
Technikum Komunikacji ul.Fredry 13, 61-701, Poznań
1A1 Technik elektronik
1A2 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
1B Technik informatyk
1C Technik informatyk - dwujęzyczna
1D Technik informatyk
1E Technik automatyk
1F Technik programista
1G1 Technik budownictwa kolejowego
1G2 Technik transportu kolejowego
Technikum Łączności ul. Przełajowa 4, 61-622, Poznań
1 aT technik automatyk
1 i1T technik informatyk
1 i2T technik informatyk
1 eT technik elektronik
1 fT technik fotografii i multimediów
1 pT technik programista
1 tT technik teleinformatyk
Technikum Mechaniczne ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I T/1 technik mechatronik
I T/2 technik optyk
I T/3 technik mechanik - strażak
I T/4 technik urządzeń dźwigowych
Technikum Odzieżowo-Usługowe ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
I a technik usług fryzjerskich
I b technik usług fryzjerskich
I c technik przemysłu mody
I d technik przemysłu mody
Technikum Poligraficzno - Administracyjne ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1D Technik procesów drukowania
1F Technik fotografii i multimediów
1G Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1L Technik logistyk
1R Technik reklamy
Technikum Przemysłu Spożywczego ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
1H Technik hotelarstwa
1Ż Technik żywienia i usług gastronomicznych
1T Technik technologii żywności
1M Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technikum Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
1 aT Technik fotografii i multimediów
1 bT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 cT Technik logistyk
1 dT Technik reklamy
Technikum Nr 19 ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441, Poznań
1a - technik analityk
1b - technik informatyk
1c - technik informatyk
1d - technik informatyk
1e - technik informatyk
Technikum w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020, Swarzędz
TE-Technik ekonomista
TR- Technik rachunkowości
TG- Technik żywienia i usług gastronomicznych
TH- Technik hotelarstwa
TI- Technik informatyk
TL- Technik logistyk
TM- Technik mechatronik
TUS- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
TA- Technik automatyk
TMC- Technik mechanik
Technikum w ZS w Bolechowie ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska
1TI - technik informatyk
1TL - technik logistyk
Technikum w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
1TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką
1TH - technik hotelarstwa
Technikum w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090, Rokietnica
I T Archit. Kraj.
I T Infor.
I T Reklamy
I T Hotel
Technikum Samochodowe ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
1at5/T TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1bt5/B TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1ct5/V TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1dt5/H TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1et5/M TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Technikum Architektury Krajobrazu - Budowlane ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
Technik budownictwa
Technik architektury krajobrazu
Technik inżynierii sanitarnej
Technikum w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
IaTL - technik logistyk
IbTH - technik hotelarstwa
Technikum w Kórniku ul. Poznańska 2, 62-035 Kórnik
TL
Technikum w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-612, Poznań
Ia T Archit. Kraj.
Ia T Infor.
Ia T Reklamy
Technikum w Tarnowie Podgórnym Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
I TA technik informatyk
I TB/1 technik logistyk
I TB/2 technik procesów drukowania
I TC/1 technik mechatronik
I TC/2 technik elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Jawornicka 1, 60-161 Poznań
1BA1 - Automatyk
1BA2 - Automatyk
1BO - Operator obrabiarek skrawających
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Żniwna 1, 61-663, Poznań
1TA cukiernik krawiec
1TB sprzedawca krawiec
1TC kucharz sprzedawca
1TD ślusarz mechanik pojazdów samochodowych
1TE wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Podkomorska 49, 60-326, Poznań
1Pak Kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Śniadeckich 54/58, 60-774, Poznań
B1A sprzedawca
B1B magazynier-logistyk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 ul.Św. Floriana 3, 60-536, Poznań
1 aB Fotograf
1 bB Magazynier - logistyk
1 cB Mechanik pojazdów samochodowych
1 dB Elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 ul.Działyńskich 4/5, 61-727, Poznań
1Z - Drukarz offsetowy, Drukarz fleksograficzny, Operator procesów introligatorskich, Magazynier - logistyk, Fotograf
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 ul.Warzywna 19, 61-658, Poznań
1C Cukiernik
1K Kucharz
1P Piekarz
1W Przetwórca mięsa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 ul.Zamenhofa 142, 61-139, Poznań
1ap/O MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
1bp/D KIEROWCA MECHANIK
1cp/K ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 ul.Szamotulska 33, 60-365, Poznań
1A mech.poj.sam , lakiernik, blacharz
1B kierowca mechanik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 23 ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863, Poznań
I 1 fryzjer
I 2 fryzjer
I 3 fryzjer
I 4 krawiec
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 27 ul.Świt 25, 60-375, Poznań
1AB_elektryk
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 ul.Raszyńska 48, 60-135, Poznań
I dBr stolarz
I wBr monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I fBr monter sieci i instalacji sanitarnej
I rBr inne budowlane i drzewne
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 29 ul.Świerkowa 8, 61-472, Poznań
I Z/1 mechatronik
I Z/2 elektryk
I Z/3 ślusarz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 ul.Przełajowa 4, 61-622, Poznań
1 eB elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 ul.św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań
1 BA Ogólnodostępna Wielozawodowa
1 BB Terapeutyczna Wielozawodowa
1 BC Terapeutyczna Wielozawodowa
1 BD Terapeutyczna Wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS w Mosinie ul.Topolowa 2, 62-051, Mosina
Ia BSIs - odział wielozawodowy z językiem angielskim
Ib BSIs - oddział wieloawodowy z językiem angielskim
Ic BSIs - odział wielozawodowy z językiem hiszpańskim
Branżowa Szkoła I stopnia w ZS1 w Swarzędzu os.Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
A- magazynier - logistyk
C- kucharz
D1- mechanik pojazdów samochodowych
D2- elektromechanik pojazdów samochodowych
E- wielozawodowa
G- patronat SKF- operator obrabiarek skrawających
H- patronat VWP- elektromechanik pojazdów samochodowych
I- patronat VWP- automatyk
J- patronat VWP- oparator maszyn i urządzeń odlewniczych
K- stolarz/ tapicer
Branżowa Szkoła I stopnia w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1, 62-095, Murowana Goślina
1A - wielozawodowa
1B - mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia ul.Grunwaldzka 152, 60-309, Poznań
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Dekarz
Monter stolarki budowlanej
Instalator
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik motocyklowy
Elektromechanik pojazdow samochodowych
Lakiernik
Blacharz samochodowy
Branżowa Szkoła I stopnia w Rokietnicy ul.Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
BS ROK
Branżowa Szkoła I stopnia w Poznaniu ul.Rubież 20, 61-619, Poznań
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia w Tarnowie Podgórnym Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne
I BA/1
I BA/2
I BW