Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
1A dwujęzyczny językowo-humanistyczny
1B matematyczno-fizyczny
1C politechniczny
1DE promedyczny
1F techniczno-ekonomiczny
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
1a LO promedyczny z rozsz. mat.
1b LO matematyczno-geograficzny
1c LO humanistyczno-prawniczy
1d LO dziennikarsko-językowy
1e LO promedyczny
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1 al - językowa
1 bl - matematyczno-geograficzna
1 fl - medyczna
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1a LO humanistyczno - językowy
1b LO promedyczny
1c LO pożarniczy
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1r LO - ratowniczo-obronny
1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1 TE - technik ekonomista
1 TH - technik handlowiec
1 THot - technik hotelarstwa
1 TM - technik przemysłu mody
1 TT - technik organizacji turystyki
1 TS - technik spedytor
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 TF - technik usług fryzjerskich
1 TA - technik analityk
1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 a T technik mechanik
1 b, c T technik pojazdów samochodowych
1 d T technik mechatronik
1 e T - technik mechanik lotniczy
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1b - T technik gazownictwa
1c T - technik spawalnictwa
1g T - technik geolog
1a T - technik górnictwa otworowego
1w T - technik wiertnik
1L T - technik logistyk
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1 at - technik elektryk
1 bt - technik elektronik
1 ct - technik informatyk
1 dt - technik automatyk
1 et - technik programista
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1 TB - technik budownictwa
1 TR - technik renowacji elementów architektury
1 TA - technik architektury krajobrazu
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno
1 - technik fotografii i multimediów
1 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 K - kucharz
1 F - fryzjer (m)
1 W - klasa wielozawodowa (m)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 a BSIst mechanik pojazdów samochodowych
1 b BSIst mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1Sm - ślusarz (m)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1 BT - Monter robót wykończeniowych w budownictwie
1 BI - Monter sieci i instalacji sanitarnych (m)