Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
1A dwujęzyczny językowo-humanistyczny
1B matematyczno-fizyczny
1C politechniczny
1DEG promedyczny
1F techniczno-ekonomiczny
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
1a LO matematyczno-fizyczny
1b LO matematyczno-geograficzny
1c LO humanistyczno-prawniczy
1d LO dziennikarsko-językowy
1e LO promedyczny
1f LO promedyczny z rozszerzoną matematyką
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1al - językowa
1bl - matematyczno-geograficzna
1cl - sportowa (piłka siatkowa dziewcząt)
1el - sportowa (tenis stołowy)
1dl - medialno-prawna
1fl - medyczna
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1a LO humanistyczno-językowy
1b LO promedyczny
1c LO pożarniczy
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1r LO - ratowniczo-obronny
1k LO - bezieczeństwo-wewnętrzne
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1TE - technik ekonomista
1TH - technik handlowiec
1THot - technik hotelarstwa
1TM - technik przemysłu mody
1TT - technik organizacji turystyki
1TS - technik spedytor
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 TA - technik analityk
1 TF - technik usług fryzjerskich
1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
1 TTŻ - technik technologii żywności
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 A - technik mechanik
1 E - technik mechanik lotniczy
1 B, C - technik pojazdów samochodowych
1 D, F - technik mechatronik
1 G - technik robotyk
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1LT - technik logistyk
1cT - technik spawalnictwa
1bT - technik gazownictwa
1gT - technik geolog
1wT - technik wiertnik
1aT - technik górnictwa otworowego
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1at - technik elektryk
1bt - technik elektronik
1st - technik elektronik (elektronika samochodowa)
1ct - technik informatyk
1dt - technik automatyk
1et - technik programista
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1TB - technik budownictwa
1TA - technik architektury krajobrazu
1TW – technik robót wykończeniowych w budownictwie
1TR - technik renowacji elementów architektury
1TG – technik geodeta
Technikum Nr 7 ul.ks. Piotra Skargi 1, 38-400 Krosno
1 - technik fotografii i multimediów
1 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 C - cukiernik (m)
1 K - kucharz
1 F(u) - fryzjer (uczeń)
1 W - klasa wielozawodowa (m)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 A BSIst - mechanik pojazdów samochodowych
1 B BSIst - mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1sm BSIS - ślusarz (m)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1BI - monter sieci i instalacji sanitarnych (m)