Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wniosek Wniosek do szkoły ponadpodstawowej
Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego
Zasady, terminy, kryteria naboru Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – zasady, terminy i kryteria naboru
Rekrutacja Krok po kroku Rekrutacja krok po kroku
Oświadczenie Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie Oświadczenie o wielodzietności
Zaświadczenie Zaświadczenie - pracownik młodociany
Instrukcja składania dokumentów Instrukcja dotycząca elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór