Zielona Góra
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zielona Góra
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące ul.Kilińskiego 7, 65-508, Zielona Góra
I A "Politechniczna"
I B "Pitagorejska"
I C "Medyczno - przyrodnicza"
I D "Przyrodniczo - matematyczna"
I E "Prawniczo - dziennikarska"
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi ul.Francuska 25a, 65-943, Zielona Góra
1LA - HUMANISTYCZNA
1LB - HUMANISTYCZNA-PRAWNICZA
1LC - EKONOMICZNO-JĘZYKOWA
1LD - BIOMEDYCZNA
1LE - BIZNESOWA
III Liceum Ogólnokształcące ul.Strzelecka 9, 65-452, Zielona Góra
A - POLITECHNICZNA
B - MEDYCZNA
C - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
D - EKONOMICZNA
E - POLITECHNICZNA
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Szosa Kisielińska 18, 65-247, Zielona Góra
AKADEMICKI
MEDYCZNY
V Liceum Ogólnokształcące ul.Zachodnia 63, 65-552, Zielona Góra
Biomedyczny
Ekonomiczno - językowy
Humanistyczny
Bioinżynierski
Politechniczny
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Wyspiańskiego 21, 65-036, Zielona Góra
IA- ogólna/ patronacka
IB - oddział po szkole podstawowej: piłka nożna, lekka atletyka, piłka ręczna
IC - oddział po szkole podstawowej: koszykówka, siatkówka dziewcząt i chłopców
ID- oddział po szkole podstawowej: sporty indywidualne (akrobatyka, pływanie, strzelectwo, pięciobój nowoczesny, tenis stołowy)
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku ul.Zielonogórska 43b, 66-016, Czerwieńsk
I_a_LOPol (policyjna)
I_a_LOPoż (pożarnicza)
I_b_LOWoj (wojskowa)
I_c_LOJęz/Inf (językowo-informatyczna)
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" ul.Sowińskiego 27, 65-419, Zielona Góra
Klasa humanistyczna
Klasa przyrodnicza
Technikum nr 1 ul.Botaniczna 50, 65-392, Zielona Góra
technik budownictwa
technik budowy dróg
technik renowacji elementów architektury
technik geodeta
technik architektury krajobrazu
technik reklamy
Technikum nr 2 ul.Staszica 2, 65-175, Zielona Góra
technik informatyk
technik programista
technik mechatronik
technik elektronik
technik pojazdów samochodowych
technik urządzeń i systemów energ. odnawialnej
Technikum Nr 3 ul.Długa 5, 65-401 Zielona Góra
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
technik logistyk
technik spedytor
technik handlowiec
technik rachunkowości
Technikum Nr 4 ul.Wrocławska 65A, 65-218, Zielona Góra
Technik mechanik lotniczy (1TML)
Technik mechanik (1TM)
Technik logistyk (1TLA)
Technik logistyk (1TLB)
Technik elektryk (1TE)
Technik automatyk (1TA)
Technikum Nr 5 ul. Botaniczna 66, 65-392, Zielona Góra
technik żywienia i usług gastronimicznych
technik realizacji nagrań
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik fotografii i multimediów
technik realizacji nagłośnień
technik usług fryzjerskich
technik przemysłu mody
Technikum ul.Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
technik budownictwa
technik handlowiec
technik ochrony środowiska
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 ul.Botaniczna 66, 65-392, Zielona Góra
fryzjer
kucharz
magazynier-logistyk
wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 ul.Staszica 2, 65-175, Zielona Góra
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 ul.Długa 5, 65-401, Zielona Góra
magazynier-logistyk
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 ul.Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra
monter budownictwa wodnego
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO Botaniczna 77, 65-392, Zielona Góra
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
mechanik pojazdów samochodowych
murarz-tynkarz
sprzedawca
wielozawodowa
Technikum w Czerwieńsku Zielonogórska 43/B, 66-016, Czerwieńsk
I_d_TETS (technik elektroenergetyk transportu szynowego)
I_d_TPK (technik pojazdów kolejowych)
I_e_TASRK (technik automatyk sterowania ruchem kolejowym)
I_e_TTK (technik transportu kolejowego)