Zielona Góra
Zielona Góra
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych
Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia