Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość 0/0
1A MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 0/0
1B MATEMATYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM 0/0
1C GEOGRAFICZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM 0/0
1D HUMANISTYCZNO - PRAWNICZA 0/0
1E LINGWISTYCZNA 0/0
1F ,1G BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 0/0
A - matematyczny 0/0
B - biologiczno - chemiczny 0/0
C - językowy 0/0
D - humanistyczny 0/0
E - europejski 0/0
F - menadżerski 0/0
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 0/0
1A matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym 0/0
1B, 1F biologiczno-medyczne z rozszerzonym językiem angielskim 0/0
1C lingwistyczna 0/0
1D prawniczo-dziennikarska pod paronatem Instytutu Historii UMCS w Lublinie 0/0
1E, 1G matematyczno-ekonomiczne 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/0
1P - klasa psychologiczno - społeczna 0/0
1S - klasa sportowa 0/0
Technikum Nr 1 w Zamościu Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 0/0
1A technik ekonomista 0/0
1B technik informatyk 0/0
1C technik hotelarstwa 0/0
1D technik fotografii i multimediów 0/0
1E technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0/0
1F technik usług fryzjerskich 0/0
1G technik logistyk 0/0
1H technik handlowiec 0/0
1K technik spedytor 0/0
1L technik programista 0/0
1M technik rachunkowości 0/0
1N technik organizacji turystyki 0/0
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 0/0
1A-technik mechanik – klasa wojskowa 0/0
1B-technik reklamy z grafiką 3D 0/0
1C-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0/0
1D-technik pojazdów samochodowych 0/0
1E-technik pojazdów samochodowych 0/0
1F-technik mechatronik 0/0
1G-technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/0
1A - technik elektronik 0/0
1B - technik energetyk 0/0
1C - technik elektryk 0/0
1E - technik informatyk 0/0
1F - technik informatyk 0/0
1M - technik programista 0/0
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 0/0
I TB technik budownictwa 0/0
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
I TG technik geodeta 0/0
I TI technik informatyk 0/0
I TTŻ technik technologii żywności 0/0
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/0
I TBD technik budowy dróg 0/0
I TTD technik technologii drewna 0/0
I TIS technik inżynierii sanitarnej 0/0
I TG technik gazownictwa 0/0
I TA technik renowacji elementów architektury 0/0
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0/0
1 TA - technik architektury krajobrazu 0/0
1 TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 0/0
1 TR - technik rolnik 0/0
1 TW - technik weterynarii 0/0
1 TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
1 TB - technik agrobiznesu 0/0
1 TG - technik geolog 0/0
1 TŁ - technik górnictwa otworowego 0/0
1 TI - technik inżynierii środowiska i melioracji 0/0
1 TS - techni ochrony środowiska 0/0
1 TO - technik ogrodnik 0/0
1 TT - technik turystyki na obszarach wiejskich 0/0
1 TK - technik usług kelnerskich 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 0/0
1b-mechanik pojazdów samochodowych 0/0
1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń 0/0
1d-elektromechanik pojazdów samochodowych 0/0
1e-blacharz samochodowy 0/0
1f-kierowca mechanik 0/0
1g-kucharz 0/0
1h-mechanik motocyklowy 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/0
1I - elektronik 0/0
1J - elektryk 0/0
1K - elektromechanik 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 0/0
I A kucharz 0/0
I B fryzjer 0/0
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 0/0
I E murarz-tynkarz 0/0
I F stolarz 0/0
I G tapicer 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0/0
1 Ke - kelner 0/0
1 Ku - kucharz 0/0
1 M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0/0
1 O - ogrodnik 0/0
1 R - rolnik 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 0/0
1AP cukiernik 0/0
1BP piekarz 0/0
1CP sprzedawca 0/0
1DP magazynier-logistyk 0/0
1EP pracownik obsługi hotelowej 0/0
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 0/0
1A TECHNIK INFORMATYK 0/0
1B TECHNIK INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA 0/0
1G TECHNIK PROGRAMISTA 0/0
1D TECHNIK HANDLOWIEC 0/0
1E TECHNIK HOTELARSTWA 0/0
1C TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 0/0
1F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 0/0
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 0/0
1A OGÓLNA 0/0
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 0/0
I LO e-sport 0/0
I LO stylizacja i wizaż 0/0
I LO business class 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 0/0
1 LP - klasa policyjna 0/0
1 OPW - oddział przygotowania wojskowego 0/0
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 0/0
1a - klasa ogólna 0/0
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 0/0
1at - technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
1bt - technik hotelarstwa 0/0
1ct - technik logistyk 0/0
1dt - technik informatyk 0/0