Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - Tmr - mechanizacja rolnictywa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 Tmr - mechanizacja rolnictywa i agrotroniki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Tmr