Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
Zespół szkół
Adres
Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań
Telefon
061-866-36-21
Fax
061-866-36-21
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Dorota Matuśkiewicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
  • Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła MIstrzostwa Sportowego
Opis
Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest jednostką publiczną w której obok klas ogólnych działają klasy mistrzostwa sportowego specjalizujące się w Gimnastyce – trampolinie (dawniej akrobatyce sportowej) oraz judo. Gwarantujemy wysoki poziom edukacji. Wśród naszych uczniów i absolwentów są laureaci wielu konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych. Osiągamy bardzo dobre wyniki na zewnętrznych sprawdzianach szóstoklasisty OKE. Stosujemy metody pracy dostosowane do dzieci 6-letnich: zabawy, gry, zajęcia ruchowe muzyką , plastyczne. Zapewniamy długi okres adaptacyjny przygotowujący dzieci do obowiązków szkolnych. Klasy I wychodzą na przerwę z wychowawcą podczas, gdy inni mają lekcje. Dbamy o przyjazny klimat i atmosferę wzajemnej życzliwości. Staramy się zapewniać naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa Dla uczniów z dysleksją odbywają się zajęcia ORTOGRAFITTI. Uczniowie z problemami w nauce uczestniczą w programie Starszy Brat Starsza Siostra, zaś dzieci z zaburzoną komunikacją społeczną realizują program psychoedukacyjny Dbajki – Grajki. Od wielu lat współpracujemy z Teatrem Animacji. Bierzemy udział w warsztatach teatralnych. Od I klasy poznajemy język angielski, a od czwartej również język niemiecki. Uczymy się w klasach o poszerzonym programie języka angielskiego. Od ubiegłego roku korzystamy z dziennika elektronicznego. Zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwie możliwość bieżącego zapoznawania się rodziców z ocenami i postępami w nauce swoich pociech. Nasze sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny. Dobrze zaopatrzona jest pracownia przyrodnicza, w której do dyspozycji uczniów są mikroskopy optyczne z wbudowaną kamerą. Od I klasy odbywają się zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Posiadamy aż trzy sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą oraz ekologiczny plac zabaw. Świetlica nasza jest czynna od 06:30 – 17:00, zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, stwarza warunki do nauki własnej, zabawy i rekreacji . W szkole jest biblioteka wraz z Centrum Multimedialnym. Każdy uczeń znajdzie tu interesująca lekturę. Uczestniczymy w programie rządowym Książki naszych marzeń. W stołówce przygotowywane są tanie i smaczne obiady. Dzieci mogą nabyć również śniadania i napoje. Codziennie dyżury pełni pielęgniarka szkolna. Naszą chlubą jest Samorząd Uczniowski, którego głos liczy się w życiu szkoły. Organizuje on szereg ciekawych imprez i uroczystości oraz przeprowadza wiele akcji . W szkole odbywają się ciekawe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające pasje i zainteresowania m. in. fotograficzne, rowerowe czy też chórek. Od wielu lat wydajemy 3 gazetki szkolne: DIES UND DAS, SMS, oraz RAZ DWA TRZY. Działa Code Club, w którym uczymy programowania. Szkoła nasza należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, co obliguje nas do aktywności w edukacji prozdrowotnej. Bierzemy udział w programach Szklanka mleka oraz Warzywa i owoce. Organizujemy warsztaty kulinarne i spotkania z dietetykiem. Nasi uczniowie zostają przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizujemy szereg imprez szkolnych i uroczystości, w tym: Ślubowanie klas pierwszych, Pasowanie uczniów klas I na czytelnika, Konkurs Pieśni Patriotycznych, Jasełka i wigilie klasowe, Mini Play Back Show. Obchodzimy uroczyście święta państwowe i inne. Tradycją naszej szkoły jest coroczny Festyn rodzinny w trakcie którego zbieramy pieniądze na cele charytatywne w ramach współpracy z fundacjami. Doskonale układa się współpraca z Radą Rodziców. Efekty przynoszą również wspólne działania z Radą Osiedla Św. Łazarz. Co roku wspólnie organizujemy międzyszkolne konkursy takie jak: Matematyka w praktyce, Wędrówki i spotkania, Łazarska Mądrala oraz Turniej rzędów. Wspólnie z UAM – Wydziałem Chemii, Geografii i Przyrody realizujemy projekt Przyroda w praktyce szkolnej. Sukcesy Trzykrotnie realizowaliśmy międzynarodowe projekty w ramach Comeniusa. Współpracowaliśmy ze szkołami ze Szwecji, Hiszpanii, Słowacji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Rumunii. Posiadamy Certyfikat Wiarygodna Szkoła Nasi uczniowie zdobywają I miejsca w ogólnopolskich zawodach sportowych, a absolwenci – sportowcy liczą się na arenach międzynarodowych. Zdobywamy również liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, organizacje pozarządowe oraz międzyszkolne. Wielokrotnie uzyskiwaliśmy nagrody w konkursach fotograficznych i graficznych. Jesteśmy dumni, że nasi absolwenci osiągają sukcesy w życiu zawodowym w kraju i zagranicą.
Języki
angielski
Dojazd
Tramwajowy: skrzyżowanie ulic Głogowska i Hetmańska Autobusowy: nr 63,64,82,93 ul.Arciszewskiego
Zajęcia pozalekcyjne
• Szkolny Klub internetowy • Kangurek • Z matematyką za pan brat • Z przyrodą za pan brat • Kółko muzyczne • Kółko polonistyczne • Kółko teatralne • Kolo młodych historyków • Ortografia bez granic • Pięknie piszę i czytam
Kontakty zagraniczne
Trzykrotnie realizowaliśmy międzynarodowe projekty w ramach Comeniusa. Współpracowaliśmy ze szkołami ze Szwecji, Hiszpanii, Słowacji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Rumunii.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Stosujemy metody pracy dostosowane do dzieci 6-letnich: zabawy, gry, zajęcia ruchowe muzyką , plastyczne. Zapewniamy długi okres adaptacyjny przygotowujący dzieci do obowiązków szkolnych. Klasy I wychodzą na przerwę z wychowawcą podczas, gdy inni mają lekcje.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe