Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 50 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka
Zespół szkół
Adres
os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
Telefon
061 879 77 91
E-mail
Strona www
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka
 • Świetlica szkolna
 • sala gimnastyczne
 • Szkoła aktywnych dzieci
 • sala rehabilitacyjna
 • Święto plonów
 • Sala lekcyjna
Opis
Drzwi Otwarte: 2 marca 2019 r. o godz. 10.00 - 12.00
Szkoła jest placówką integracyjną z architekturą bardzo dobrze dostosowaną dla dzieci niepełnosprawnych: podjazdy i winda, przystosowane toalety, sala rehabilitacyjna, sala integracji sensorycznej, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły. Służy dzieciom: przestrzennymi wnętrzami, aulą, placem zabaw dla najmłodszych, pracowniami komputerowymi, biblioteką z czytelnią i Centrum Multimedialnym, stołówką, świetlicą czynną w godzinach 06:30 - 16:30. Szkoła posiada kompleks sportowo-rekreacyjny w skład którego wchodzą: 4 sale gimnastyczne, 2 boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, bieżnia i skocznia w dal. Szkoła zapewnia: opiekę pielęgniarki, psychologa, pedagoga, logopedy, nauczycieli wspomagających w klasach integracyjnych; w klasach młodszych: regulowane przerwy w zajęciach; rewalidację i rehabilitację dla uczniów niepełnosprawnych.
W szkole odbywają się liczne imprezy integracyjne m.in.: Święto Plonów, Dni Integracji, Dni Języków Obcych oraz konkursy przedmiotowe i zawody sportowe. Wykwalifikowani nauczyciele stosują nowoczesne, kreatywne metody pracy z dzieckiem zgodnie z zasadą: nauka i wychowanie poprzez zabawę.
Co nas wyróżnia?
 • jednozmianowość
 • dodatkowa godzina języka angielskiego już od drugiej klasy
 • tenis stołowy
 • zajęcia z kodowania i robotyki (LEGO Education WeDo 2.0, ozoboty)

Szkoła posiada certyfikat: "Wiarygodna Szkoła".

Szkoła bierze udział w licznych projektach, m.in.: "Języki obce kluczem do przyszłości", "Mleko w szkole", "Owoce w szkole", "Akademia Bezpiecznego Puchatka", "Dzień Bezpiecznego Internetu", "Uczeń z pasją", "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020", "Tablica interaktywna", "Bezpiecznie wiedzieć i znać" oraz projekty i programy z zakresu profilaktyki uzależnień.

Języki
angielski, hiszpański, francuski, niemiecki
Osiągnięcia
 •  Wieloletnie sukcesy sportowe w tenisie stołowym na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim
  (m.in: I miejsce chłopców, II miejsce dziewcząt w Igrzyskach Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców; awans do finału ogólnopolskiego w Memoriale A. Grubby; I, II miejsca w GRAND PRIX Wielkopolski, I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Skrzatów, II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Dziewcząt i Chłopców (kl.VII i kl.VIII), I miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Żaczek UKS, Vi i VII miejsca w Mistrzostwach Polski UKS)
 • sukcesy w turniejach Bocci (I, II, III miejsca)
 • laureaci konkursu leksykalnego z języka angielskiego Memory Master (2018 r., 2017 r., 2016 r.)
 • laureaci I stopnia z wyróżnieniem oraz laureaci konkursu matematycznego ARCHIMEDES MATEMATYKA.PLUS (2018 r.)
 • wyróżnienia w konkursie matematycznym "Kangur"
 • laureaci konkursu "Vloguj przyszłość"
 • II miejsce w Miejskim Konkursie Ortograficznym Gżegżółka (2017 r.)
 • finaliści i laureaci konkursów geograficznych (2019 r., 2016 r. 2015 r.)
 • finalista wojewódzkiego konkursu historycznego (2015 r.)
 • laureat wojewódzkiego konkursu historycznego (2017 r.)Dojazd
Szkoła mieści się w dzielnicy Nowe Miasto. Dojazd tramwajem linii nr 1, 5, 17 lub autobusami nr 52, 65, 74, 84.
Historia
 • W dniu 01.09.1990 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 50. Naukę rozpoczęło wówczas około 1000 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły został wyłoniony na drodze konkursu mgr Stanisław Kropielnicki. Od początku szkoła była otwarta dla dzieci niepełnosprawnych. W szkole zbudowano podjazdy dla wózków inwalidzkich, przygotowano salę do rehabilitacji, transport dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki sponsorom, kiermaszom, aukcjom prac dzieci udało się zebrać pieniądze na budowę windy przystosowanej do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Już na starcie dyrekcja szkoły nawiązała współpracę ze szkołami w Danii, Norwegii i Szwecji. Dzięki tym kontaktom nauczyciele szkoły mieli możliwość zapoznania się z organizacja szkoły podobnego typu za granicą.
 • W 1999 roku równolegle w gmachu szkoły zostało utworzone Gimnazjum nr 27.
 • 5.02.2002 roku został powołany Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.
 • W roku 2013 roku do Zespołu zostało przyłączone Przedszkole nr 186.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Do klasy I zapraszamy dzieci z roczników 2012 i 2013. Planujemy nabór do klasy pierwszej: ogólnej, integracyjnej, sportowej.
Zajęcia pozalekcyjne

Proponujemy następujące zajęcia:

 • kodowanie i robotyka (klasy I -III)
 • zajęcia rozwijające zainteresowania: polonistyczne, teatralne, matematyczne, plastyczne, informatyczne, muzyczne, taneczne i sportowe
 • kącik aktywności twórczej, origami
 • piłka nożna (0-VI); piłka siatkowa (IV-VIII), tenis stołowy (I-III)
 • Akademia Wesołego Tańca
 • Szkolna Sekcja Bocci (dyscyplina paraolimpijska) (klasy I-VIII)
 • "Koszykówka na wózkach"
 • koło krawieckie "Igiełka" (klasy I-III)
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wg potrzeb (klasy I-VIII)
 • zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne z psychologiem.
Na zajęciach popołudniowych w świetlicy profilaktycznej oferujemy indywidualne i przyjazne podejście do każdego ucznia. Szkoła posiada 20 profesjonalnych stołów do tenisa stołowego oraz bogatą bazę sprzętu sportowego.

Oraz zajęcia płatne:
 • zajęcia w ramach Szkolnego Klubu Tenisa Stołowego (4 razy w tygodniu po 1.5 h)
 • język angielski (zajęcia prowadzone przez szkołę językową)
 • zajęcia taneczne (Studio Tańca TANGO Anna Tatała)
 • nauka pływania.