Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich
Zespół szkół
Adres
al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań
Telefon
(61) 8526001
Fax
(61)8526001
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Anna Mrówczyńska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich
  • klasa 1 sportowa
  • klasa 1 sportowa
Opis

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH odbędzie się 22 lutego 2019 roku od godz. 16.00 do 18.00 oraz 23 lutego od godz.10.00 do 12.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W POZNAŃSKIEJ TRZYNASTCE – szkole uznanej w Poznaniu i rejonie – rozwijamy pasje nie tylko sportowe. Wiemy, jak być szkołą przyjazną uczniom, a przy tym skuteczną w procesie kształcenia. W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzyć dwie klasy pierwsze - ogólne w połączeniu z możliwością trenowania tenisa ziemnego lub koszykówki;klasę pierwszą sportową o profilu piłki nożnej dla chłopców; w klasach czwartych koszykówka oraz piłka nożna dla chłopców (szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia i terminów naboru dostępne są na stronie szkoły- http://www.sportowa13.pl). Poza zajęciami ogólnokształcącymi uczniowie klas sportowych dużą część czasu spędzają na treningach. Od pierwszych dni chłopcy grają w piłkę nożną pod okiem wykwalifikowanych trenerów . Korzystają przy tym z rozbudowanej bazy sportowej, w tym hali namiotowej, sali gimnastycznej, boiska sportowego przy szkole oraz kompleksu boisk przy al. Armii Poznań. Szkoła w swej bogatej ofercie stara się równoważyć propozycje sportowe z tymi pozwalającymi rozwijać różnorodne pasje uczniów. KLASY 1-3 maja zajęcia w wydzielonej części budynku, sale dostosowane są do wymagań uczniów, zapewniając im miejsce do nauki, zabaw. Uczniowie korzystają z salek rekreacyjno – sportowych dostosowanych do ich potrzeb. Pragniemy rozwijać w naszych uczniach aktywne społecznie postawy, służy temu m.in. Mały Uczniowski Samorząd, redagowanie gazetek szkolnych, kultywowanie szkolnych tradycji, bogaty kalendarz imprez i uroczystości, czy festyn o zasięgu środowiskowym. Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów. Promujemy konkursy szkolne i międzyszkolne. Szkoła bierze udział w akcji "Owoce i warzywa w szkole" oraz " Mleko w szkole". W szkolnej ŚWIETLICY w godz. 6.45 do 17.00 dzieci, w sposób kreatywny i przyjaznej atmosferze, mogą spędzać czas przed i po lekcjach. W szkole wydawane są śniadania, herbata i dwudaniowe obiady.W drugiej klasie uczniowie biorą udział w zajęciach nauki pływania. Od ubiegłego roku współpracujemy z AZS Poznań, szkoląc MŁODYCH TENISISTÓW. Zajęcia sportowe odbywają się przed lub po lekcjach na obiektach przy ul. Noskowskiego.SZKOŁA zapewnia opiekę: psychologa, logopedy, pedagoga, pielęgniarki, stomatologa, a dla uczniów wymagających wsparcia organizujemy zajęcia wyrównawcze, korekcyjno –kompensacyjne, logopedyczne. W szkole bardzo prężnie działa KOŁO WOLONTARIATU.

Języki
angielski
Osiągnięcia
21 % uczniów w roku szkolnym 2017/18 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Osiągnięcia sportowe - co roku uczniowie naszej szkoły zdobywają w dziedzinie - piłka nożna- mistrzostwa Wielkopolski w kategorii: Juniora, Trampkarza, Młodzika , Orlika i Żaka. Naszymi absolwentami są też piłkarze występujący w Ekstraklasie – najwyższej klasie rozgrywkowej, a nawet w reprezentacji Polski.
Dojazd
Przystanki tramwajowe przy ul. Pułaskiego i przy ul. Fredry. Przystanki autobusowe przy ul. Nowowiejskiego i al. Niepodległości. Autobus linii 51,63, 68.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Klasy 1-3 mają zajęcia w wydzielonej części budynku szkoły w salach wyposażonych w odpowiednie meble, pomoce dydaktyczne i zabawki oraz miejsca rekreacyjne przystosowane do pracy z dziećmi młodszymi.
Zajęcia pozalekcyjne
Po zajęciach szkolnych dzieci mogą brać udział w licznych kołach zainteresowań, są to m.in.: koło taneczne, plastyczne, szachowe, flażoletowe, redakcja gazetki, teatralne, języka angielskiego, sportowe, chóralne, miłośników ProSinfoniki, przyrodniczo-ekologiczne.
Historia
Szkoła istnieje od października 1958 roku, od początku swojej działalności funkcjonuje jako szkoła sportowa, od 1973 roku otrzymuje statut SPORTOWY o profilu łyżwiarstwo i lekkoatletyka, a od 1982 roku rozpoczęło się szkolenie młodych piłkarzy .
Całkowita liczba miejsc w roku szkolnym 2019/2020
75
Drzwi otwarte
odbędą się 22 lutego 2019 r. w godz. od 16.00 do 18.00 oraz 23 lutego 2019 r. w godz. od 10.00 do 12.00