Poznań
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
Adres
Promyk 4, 60-393 Poznań
Telefon
618618176
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
mgr Sławomir Eliks
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
 • Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego
Opis
Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu, mieści się u zbiegu ulic Bukowskiej i Bułgarskiej, wewnątrz osiedla ks. Jerzego Popiełuszki. Placówka zaczęła funkcjonować na podstawie decyzji Rady Miasta Poznania z dnia 28 marca 2017 roku. W latach 1966 -1999 w budynku szkoły mieściła się Szkoła Podstawowa nr 91. Natomiast od 1999 do sierpnia 2019 roku mieści się także Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego.
Od 1 września 2019 roku Szkoła będzie samodzielną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego.

Uczniami naszej szkoły są dzieci i młodzież: uczęszczające od klasy I do klasy VIII ogólnej.

Od klasy VII uczniowie mają możliwość uczenia się w klasie dwujęzycznej z językiem niemieckim każdego dnia w wymiarze 5h /po teście predyspozycji językowych/ oraz języka angielskiego w wymiarze 3h, dwa przedmioty uczone są w języku niemieckim: historia oraz informatyka. W ramach tej klasy nawiązana jest stała współpraca z VII i XI LO, która obejmuje nauczanie historii i informatyki po niemiecku, wspólne warsztaty językowe, zajęcia, imprezy. Wykorzystanie nowych technik nauczania języka typu: insta.ling, kahoot oraz użycie technologii komputerowych (TIK). Uczniowie w klasie dwujęzycznej poznają język poprzez zabawę, działanie i doskonalą umiejętności na każdej lekcji. Szkoła oferuje także udział w Tygodniu Kina Niemieckiego, wycieczki edukacyjne do Niemiec oraz warsztaty z native speakerem.


Szkoła posiada nowoczesną bazę lokalową, w otoczeniu zieleni i ogrodu sensorycznego. W każdej sali lekcyjnej posiadamy tablice interaktywne, a od 2012 roku mamy dwie nowoczesne sale językowe do nauki języków obcych, przystosowane na 16 indywidualnych stanowisk. W szkole są także: sala informatyczna, pracownia przyrodniczo- chemiczna, geograficzna, fizyczno- matematyczna.

W 2018 roku zostały oddane do użytku: nowe boisko 3 funkcyjne: do piłki siatkowej, koszykowej i tenisa ziemnego, bieżnia 3 torowa wraz ze skokiem w dal oraz nowy plac zabaw. Dodatkowo posiadamy już boisko ze sztuczna nawierzchnią do piłki nożnej. Kompleks sportowy posiada dużą salę gimnastyczną, siłownię oraz salę  do aerobiku. Uczniowie zdobywają wysokie osiągnięcia sportowe, zarówno w grach zespołowych, jak i indywidualnych. Każda sala posiada łącze internetowe, komputer dla nauczyciela, a szkoła posiada dostępne Wi-Fi. Uczniowie mogą korzystać z udostępnionego hot-spotu.


Pracujemy jednozmianowo, lekcje kończą się o 14:20. Po lekcjach rozpoczynają się różnorodne zajęcia dodatkowe, wspomagające, rozwijające oraz doskonalące umiejętności.

Od kilku lat prowadzimy e -dziennik internetowy, formę bezpośredniej informacji   o postępach uczniów dla rodziców oraz comiesięczne spotkania wspomagające proces wychowawczo - edukacyjny.

Od września 2018 roku funkcjonują dwie świetlice szkolne, czynne od 6:30 do 17:00. Istnieje możliwość skorzystania z posiłków w formie cateringu, który spełnia wszystkie sugestie żywieniowe rodziców i dostarcza wybrane posiłki.


W szkole mieści się Szkolny Ośrodek Kariery ("SZOK!"), który pozwala zaplanować i wybrać drogę dalszego kształcenia lub nauki zawodu, przygotować ucznia do życia i pracy w XXI wieku. Każdy uczeń zna swój styl uczenia się, co zwiększa jego efektywność i wyniki w nauce. W ramach doradztwa zawodowego, uczestniczymy w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Umożliwia, to uczniom promowanie swoich zainteresowań poprzez warsztaty przygotowane przez CDZdM. Sprzyja, to rozwijaniu twórczego myślenia, samokształcenia i doskonalenia. Doradztwo Zawodowe wyposaża również rodziców w wiedzę o możliwościach dalszego rozwoju, wpisuje się w coroczną ideę organizowania "Forum Osiągnięć Twórczych", które wspomagają kreatywne podejście każdego ucznia. 

Zapewniamy uczniom opiekę stomatologa, pielęgniarki, natomiast szkolny sklepik "Smaczek" oferuje dobre i zdrowe produkty.


OFERUJEMY:

1. Szkołę sprzyjającą rozwojowi dziecka, otwartą na jego potrzeby, dającą każdemu możliwość osiągnięcia sukcesu.

2. Edukację opartą na najnowszych metodach uczenia się, nastawioną na wspieranie dziecka.

3. Wykwalifikowaną kadrę, indywidualne podejście do ucznia. Miłą, przyjazną i bezpieczną atmosferę.

4. Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt edukacyjny, dostosowany do wymagań rozwojowych dziecka.

5. Jednozmianowość nauczania.

6. Świetlicę, również dla klas IV - V, wewnętrzny plac zabaw.

7. Bezpłatne programy partnerskie, związane z dostarczaniem warzyw, owoców i mleka.

8. Opiekę stomatologa, pielęgniarki, pedagoga, psychologa.

9. Doradztwo zawodowe, już od I klasy.

10. Catering.

11. Mediacje rówieśnicze, czyli warsztaty dla uczniów, kształcące umiejętność poprawnej komunikacji w sytuacji konfliktowej.

12. Klasę VIII dwujęzyczną z językiem niemieckim 5 razy w tygodniu.

13. Drugi język obcy już od pierwszej klasy.

14. Doskonalenie umiejętności matematycznych za pomocą gier logicznych (szachy, mancala, go).

Współpracujemy z uczelniami wyższymi:

z Wydziałem Studiów Edukacyjnych,

z Wydziałem Biologii przy UAM,

z Wydziałem Geografii przy UAM.

Budynek szkoły jest monitorowany. Współpracujemy z Wydziałem Prewencji Policji Poznań- Grunwald, odbywają się spotkania w ramach programów: "Bezpieczna szkoła" oraz "Szkoła wolna od przemocy i narkotyków".Języki
angielski, niemiecki, hiszpański
Historia

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu została powołana Uchwałą Rady Miasta Poznania dnia 28 marca 2017r. w latach 1966-1999 również w budynku szkoły mieściła się Szkoła Podstawowa nr 91.

Od roku 1999 do 2019 mieści się Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu.

Od 1 września 2019r. samodzielna Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego.

Dojazd

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 91 znajduje się przy ulicy Promyk 4, na pograniczu dzielnic Poznań - Grunwald i Jeżyce.

Teren szkoły wyznaczają ulice: Bukowska, Swoboda, Marcelińska, Bułgarska.

Szkoła posiada dogodny dojazd komunikacją miejską, autobusami nr 159, 177, 148, 191 (przystanek ul. Swoboda), nr 163, 182 (przystanek ul. Brzask). 

Szkoła posiada także nowoczesny, zadaszony parking rowerowy.


Kontakty zagraniczne
Projekt Erasmus+, Wyjazdy studyjne Wielka Brytania, Hiszpania. Nawiązanie współpracy z Brandenburgią.
Sześciolatek w pierwszej klasie
Nabór do klas I, obejmuje dzieci siedmio i sześcio letnie.
Nowoczesne sale dydaktyczne, wyposażone w tablice interaktywne, kącik do zabaw, nowe meble szkolne i pomoce.
Zapewniamy pobyt w świetlicy szkolnej od 6:30 do 17:00.
Obiady w formie cateringu.
Zajęcia pozalekcyjne

- Programowanie na dywanie - nowoczesne zajęcia z programowania i kodowania robotów edukacyjnych.

- Warsztaty sensoplastyczne - zajęcia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

- Fabryka Neuronków - warsztaty przyrodniczo - fizyczne.

- Sprawny maluch - zajęcia z gimnastyki i współczesnego tańca.

- Zajęcia językowe - dodatkowe lekcje z wybranego języka.

- Szachy i gry logiczne - zajęcia łączące zabawę z nauką matematyki.

- Baśniowanie - autorskie spotkania z baśnią.

- Origami, świat składania papieru,

-Basen nauka pływania,

-Taniec,

-Zajęcia sportowe: gry zespołowe -siatkówka, piłka nożna.

Osiągnięcia
Certyfikat  "Dobrze zaprojektowana Szkoła"  w ramach ogólnopolskiego konkursu "Szkoła z klasą".
Wysokie lokaty dla uczniów klasy IV i VII w konkursach matematycznych: "Alfik Matematyczny" i  Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy -Leon.
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii.
 III  miejsce w Finałowej Galii Konkursu „Vloguj Przyszłość!” w ramach projektu: „Uczeń z pasją”,
VI miejsce w konkursie „Eko –szkoła”,
V miejsce w Gimnazjalnej Olimpiadzie Matematyczno-Informatycznej,
II miejsce w  konkursie fotograficznym "Miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919" –IPN,
Laureaci I i II miejsca konkursu historycznego, "Orły Powstania Wielkopolskiego 1918-1919",
Wyróżnienie w plastyczno-literackim konkursie międzyszkolnym "Świąteczne opowiadanie z morałem",
Wyróżnienie w konkursie „Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę”,Drzwi otwarte

Klasy pierwsze 28 lutego -czwartek godzina 17:30,

klasy IV -VIII 21 marca -czwartek godzina 17:30.

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe