Poznań
Poznań
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Placówki dysponujące wolnymi miejscami po rekrutacji uzupełniającej według stanu na dzień 09.07.2020 rok szkolny 2020/2021
Lista placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej rok szkolny 2020/2021
Placówki dysponujące wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej według stanu na dzień 20.04.2020 rok szkolny 2020/2021
Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli rok szkolny 2020/2021
Formularz potwierdzania woli - wersja papierowa dla osób, które składały dokumenty wypełniane ręcznie. Rok szkolny 2020/2021.
Zawieszenie zajęć a rekrutacja rok szkolny 2020/2021
Informator dla Rodziców rok szkolny 2020/2021
Kryteria rekrutacji rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Prezydenta rok szkolny 2020/2021
Terminy rekrutacji rok szkolny 2020/2021
Załącznik nr 1 - wielodzietność rok szkolny 2020/2021
Załącznik nr 2 - samotny rok szkolny 2020/2021
Załącznik nr 3 - szczepienia rok szkolny 2020/2021
Najczęściej zadawane pytania rok szkolny 2020/2021
Formularz wniosku do przedszkola rok szkolny 2020/2021