Pobiedziska
Pobiedziska
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021
Potwierdzanie woli - zmiana! na rok szkolny 2020/2021
Instrukcja - elektroniczne potwierdzanie woli przyjęcia na rok szkolny 2020/2021
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie - roczne przygotowanie przedszkolne na rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie - wielodzietność na rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie - jeden z rodziców pracuje na rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie - oboje rodziców pracuje na rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie - pit na rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie - rodzeństwo w danym przedszkolu na rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie - samotne wychowanie dziecka na rok szkolny 2020/2021