Nysa
Liceum ogólnokształcące
Liceum Sztuk Plastycznych w Nysie - ZSiPA Nysa - Plastyk
Nazwa oddziału

 Plastyk

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • plastyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

matematyka

język obcy nowożytny

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian umiejętności plastycznych

Opis


- edukacja trwa 5 lat
- do wyboru dwie specjalności: projektowanie graficzne oraz tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze.
- po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł zawodowy PLASTYK