Nysa
Technikum
Technikum w Głuchołazach - ZS Głuchołazy - 1 TI-informatyczna
Nazwa oddziału

 1 TI-informatyczna

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

informatyzacja obejmuje dzisiaj prawie każdy obszar życia człowieka, dlatego zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie IT jest dzisiaj ogromne. Standardem już większego przedsiębiorstwa lub firmy jest zatrudnienie informatyka. Uzyskanie tytułu technika informatyka umożliwia również zatrudnienie w innych branżach.


Co proponujemy?
- naukę w czteroletnim cyklu na kierunku informatyka zakończona maturą
- realizację rozszerzonego programu z matematyki lub informatyki, naukę języka obcego zawodowego
- naukę przedmiotów informatycznych w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach
- przygotowanie do egzaminów zawodowych
- możliwość uczestniczenia w Akademii CISCO
- wyjazdy na dni otwarte uczelni i targi branżowe
- udział w programach, projektach i konkursach informatycznych
- rzetelne przygotowanie do matury

Czego uczymy?
- montowania stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych
- wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej
- posługiwania się różnymi systemami operacyjnymi
- posługiwania się programami narzędziowymi i użytkowymi
- tworzenia stron internetowych
- edycji grafiki komputerowej
- projektować i wykonywać lokalną siec komputerową
- konfigurować urządzenia sieciowe, w tym urządzenia sieciowe CISCO
- administrować bazami danych i posługiwać się językami SQL
- różnych języków programowania
- posługiwać się dokumentacja zawodową w języku polskim i angielskim
- w czasie nauki uczniowie odbywają ośmiotygodniową praktykę zawodową.

Co dalej? Absolwenci:
- mogą kontynuować naukę na krajowych i zagranicznych uczelniach
- mogą uzyskać atrakcyjny i dobrze płatny zawód z możliwością zatrudnienia w różnych branżach, nie tylko informatycznej
- są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej