Nysa
Technikum
Technikum nr 4 w Nysie - ZST Nysa - 1TG-tech. geodeta
Nazwa oddziału

 1TG-tech. geodeta

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik geodeta

Opis

zakładanie i brukowanie kaskady (6)


Technik geodeta

Zdejmie miarę niczym krawiec!


                 Wytaczaj z nami kierunki!

 

     Technik geodeta jest zawodem dla pasjonatów zagadnień przyrodniczych i kartograficznych, którzy lubią nowoczesną technologię. To bez wątpienia dobrze płatny i nowoczesny kierunek kształcenia, w którym nie brakuje miejsc pracy nawet na naszym małym rynku lokalnym. Ze względu na duży rozwój budownictwa drogowego, przemysłowego i przede wszystkim tak modnej ostatni deweloperki, z pewnością nie będziesz narzekać na brak pracy, która zapewni Ci stabilność finansową. Geodezja jest kierunkiem dającym możliwość połączenia wiedzy technicznej z praktyczną, a także kontaktami z ludźmi i przyrodą. Specjaliści w tej dziedzinie są wysoko cenieni na rynku polskim jak i zagranicznym.

     Absolwent może podjąć pracę w firmach geodezyjnych i budowlanych, jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej. Możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.

W zawodzie wyodrębniono następujące kwalifikacje:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

http://zstnysa.pl/www/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/G_1.jpg