Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa - 1F-fryzjer
Nazwa oddziału

 1F-fryzjer

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • technika

Zawody

 Fryzjer

Opis

Szkoła Branżowa I stopnia nr 3

 

Fryzjer to bardzo atrakcyjny i poszukiwany zawód. Rozwijająca się branża usługowa stale potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.


Nauka zawodu trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe.  Zajęcia teoretyczne zawodowe i ogólnokształcące odbywają się w naszej szkole. Nauka zawodu (zajęcia praktyczne) jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Dzięki temu uczniowie nabywają uprawnienia pracownicze:

 • wynagrodzenia za pracę – w klasie pierwszej- 5%, drugiej-6%, trzeciej- 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w okresie od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r. przysługuje wynagrodzenie: w klasie pierwszej- 333,27 zł, drugiej- 399,93 zł, trzeciej- 466,58 zł),
 • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
 • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego.

 

Nauka kończy się egzaminem zawodowym i zdobyciem dyplomu zawodowego lub tytułu czeladnika, jeśli  uczeń zdaje egzamin zawodowy w Izbie Rzemieślniczej.    


W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

FRK. 03.  Projektowanie i wykonywanie fryzur.

 

Wiodącymi przedmiotami w zawodzie fryzjer są:

 • kształcenie zawodowe teoretyczne:

1. techniki fryzjerskie

2. podstawy fryzjerstwa

3. język obcy we fryzjerstwie


 • kształcenie zawodowe praktyczne:

1.  zajęcia praktyczne u pracodawców odbywają się w kl. I, kl. II i kl. III  2 dni/tyg.

 

Przygotowanie zawodowe:

Kształcenie w zawodzie fryzjer ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.  Fryzjer należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego fryzjera cechy, a w szczególności:

 • zmysł artystyczny i estetyczny,
 • komunikatywność,
 • uczciwość i rzetelność,
 • zamiłowanie do porządku i dokładność,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

 

Perspektywy zawodowe:        

    Absolwenci mogą pracować w:

 • salonach fryzjerskich,
 • firmach marketingowych i reklamowych jako stylista lub wizażysta,
 • hurtowniach artykułów fryzjerskich,
 • miejscach scenicznych, gdzie potrzebny jest stylista czyli teatry, telewizja i studia fotograficzne.

Fryzjerzy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.


Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy drugiej.

Posiadamy bazę danych potencjalnych zakładów pracy, z której mogą korzystać uczniowie zainteresowani nauką w naszej placówce.