Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa - 1S-sprzedawca
Nazwa oddziału

 1S-sprzedawca

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • technika

Zawody

 Sprzedawca

Opis

Szkoła Branżowa I stopnia nr 3

 

Sprzedawca to wciąż atrakcyjny i poszukiwany zawód. Rozwijająca się branża usługowa stale potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników.


Nauka zawodu trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i kształcenie zawodowe.  Zajęcia teoretyczne zawodowe i ogólnokształcące odbywają się w naszej szkole. Nauka zawodu (zajęcia praktyczne) jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.


Dzięki temu uczniowie nabywają uprawnienia pracownicze:

 • wynagrodzenia za pracę – w klasie pierwszej- 5%, drugiej-6%, trzeciej- 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w okresie od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r. przysługuje wynagrodzenie: w klasie pierwszej- 333,27 zł, drugiej- 399,93 zł, trzeciej- 466,58 zł),
 • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
 • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego.

         Nauka kończy się egzaminem zawodowym i zdobyciem dyplomu zawodowego.    


W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

HAN 01. Prowadzenie sprzedaży.

 

Wiodącymi przedmiotami w zawodzie sprzedawca są:

 • kształcenie zawodowe teoretyczne:

1. bezpieczeństwo i higiena pracy w działalności handlowej

2. podstawy handlu i towaroznawstwa

3. organizacja i techniki sprzedaży

4. obsługa klientów

5. język obcy w działalności handlowej  

 • kształcenie zawodowe praktyczne:

1.  zajęcia praktyczne u pracodawców odbywają się w kl. I, kl. II i kl. III  2 dni/tyg.

 

Przygotowanie zawodowe:

Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.  Sprzedawca należy do zawodów typowo usługowych, zatem w kształceniu naszych uczniów zwracamy uwagę na istotne dla przyszłego sprzedawcy cechy, a w szczególności:

 • komunikatywność,
 • uczciwość i rzetelność,
 • zamiłowanie do porządku i dokładność,
 • odpowiedzialność i systematyczność w działaniu.

 

Perspektywy zawodowe:        

    Absolwenci mogą pracować w:

 • sklepach,
 • magazynach,
 • hurtowniach,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • punktach sprzedaży,
 • dużych i małych korporacjach handlowych.

Sprzedawcy mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi handlowe.


Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy drugiej.

Posiadamy bazę danych potencjalnych zakładów pracy, z której mogą korzystać uczniowie zainteresowani nauką w naszej placówce.