Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa - 1W-wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1W-wielozawodowa

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • technika

Opis

Szkoła Branżowa I stopnia nr 3

    Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie. Nauka zawodu trwa 3 lata. Kształcenie teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w Zespole Szkół Technicznych. Kształcenie teoretyczne z przedmiotów zawodowych odbywa się w formie czterotygodniowych kursów każdego roku w Wojewódzkich Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

    Nauka kończy się egzaminem zawodowym i zdobyciem dyplomu zawodowego lub tytułu czeladnika, jeśli  uczeń zdaje egzamin zawodowy w Izbie Rzemieślniczej.       

   Nauka zawodu (zajęcia praktyczne) jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dzięki temu uczniowie nabywają uprawnienia pracownicze:

 • wynagrodzenia za pracę – w klasie pierwszej- 5%, drugiej-6%, trzeciej- 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w okresie od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r. przysługuje wynagrodzenie: w klasie pierwszej- 333,27 zł, drugiej- 399,93 zł, trzeciej- 466,58 zł),
 • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy,
 • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego.

PROPONUJEMY ZAWODY:

 • fryzjer
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik
 • kierowca mechanik
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • elektryk
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • magazynier-logistyk
 • cieśla
 • stolarz
 • dekarz
 • kamieniarz
 • monter konstrukcji budowlanych
 • monter stolarki budowlanej
 • monter izolacji budowlanych
 • zdun
 • tapicer
 • mechatronik
 • kelner
 • pracownik obsługi hotelowej
 • złotnik-jubiler
 • cukiernik
 • piekarz
 • krawiec
 • i wiele innych

Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy drugiej.


Posiadamy bazę danych potencjalnych zakładów pracy, z której mogą korzystać uczniowie zainteresowani nauką w naszej placówce.