Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 Specjalna w Nysie - ZST Nysa - 1K-kucharz
Nazwa oddziału

 1K-kucharz

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Zawody

 Kucharz

Opis

Szkoła Branżowa I stopnia nr 5

            
    Wybierając zawód kucharza, należy pamiętać, że ma on ogromną przyszłość i otwiera wiele drzwi rozwoju zawodowego.

    

    Szkoła dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka zawodu trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w pracowniach szkolnych. Nauka kończy się egzaminem zawodowym oraz zdobyciem dyplomu zawodowego.


W zawodzie wyodrębniono jedną kwalifikację:

HTG.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

 

Wiodącymi przedmiotami w zawodzie kucharza są:

  • kształcenie zawodowe teoretyczne:

1.  bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

2.  wyposażenie zakładów gastronomicznych

3.  podstawy żywienia

4.  technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

5.  język angielski w gastronomii

 

  • kształcenie zawodowe praktyczne:

1.  procesy technologiczne w gastronomii

2.  gastronomia w praktyce-zajęcia praktyczne

 

Przygotowanie zawodowe:

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie wielu kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. Niejednokrotnie do niego należy również udekorowanie stołu. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych.


Perspektywy zawodowe:        

Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe, gastronomia sieciowa, firmy cateringowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

http://zstnysa.pl/www/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/K_2.png