Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1M-mechatronik
Nazwa oddziału

 1M-mechatronik

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Zawody

 Mechatronik

Opis

Mechatronik jest wszechstronny. To  specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki. W tym zawodzie możesz być serwisantem, monterem podzespołów i urządzeń mechatronicznych, konserwatorem urządzeń mechatronicznych, lub też handlowcem.
Perspektywy zawodowe stojące przed absolwentami mechatroniki
Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter  mechatronik potrafi wykonać:

- montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych i mechatronicznych,
- montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych,
- rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych,
- konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych.
Przemysłowe instalacje pneumatyczne – jak funkcjonują?
Mechatronik może znaleźć zatrudnienie w:
- zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż,
- zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne,   elektryczne, czy elektroniczne,
- hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży, lub prowadzić własną działalność gospodarczą

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE od 2019r.:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl