Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1O-operator.ob.skrawających
Nazwa oddziału

 1O-operator.ob.skrawających

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Zawody

 Operator obrabiarek skrawających

Opis

Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Operatorzy obrabiarek skrawających pracują na różnych stanowiskach: tokarzy, frezerów, szlifierzy, ustawiaczy maszyn cnc, programistów, ślusarzy narzędziowych. Pracownik? obsługujący maszyny cnc podczas produkcji kalibruje obrabiarkę, ładuje gotowy program produkcyjny do maszyny, sprawdza jej ustawienia, zaopatruje w narzędzia, mocuje materiał, nadzoruje wykonanie i? sprawdza wymiary gotowych produktów. Osoba o takich kwalifikacjach? przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.?
Rynek pracy potrzebuje znawców procesów toczenia, frezowania, szlifowania materiałów z użyciem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz konwencjonalnych. Są oni szanowanymi i dobrze opłacanymi fachowcami.


Umiejętności

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

- wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

- wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

- czytania dokumentacji technologicznej? i rysowania rysunków metodą CAD

- dobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy


Predyspozycje

  • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • Wytrzymałość fizyczna
  • Podzielność i koncentracja uwagi
  • Spostrzegawczość
  • Zainteresowania techniczne
  • Zdolności manualne


Możliwości zatrudnienia
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.


Współpraca z zakładami i firmami

Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Aby dobrze przygotować przyszłych? pracowników do rzeczywistych? warunków pracy współpracujemy z takimi partnerami jak:
   
Dodatkowe uprawnienia? do uzyskania w trakcie nauki
W czasie trwania nauki uczeń będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień spawacza (różne metody), uprawnień SEP do 1 KV ,kursy prawa jazdy kategorii B oraz uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy ogólnej oraz wiadomości i umiejętności ogólnozawodowe? i specjalistyczne.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających


PAMIĘTAJ !!!

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl