Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1B-elektromechanik.poj.samochodowych
Nazwa oddziału

 1B-elektromechanik.poj.samochodowych

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

Do elektromechanika pojazdów samochodowych należy: instalowanie w samochodach elektrycznych i elektronicznych urządzeń, prawidłowe ustawianie zapłonu i świateł samochodowych; przeprowadzanie napraw lub regeneracja uszkodzonych urządzeń elektrycznych, za pomocą  amperomierza, woltomierza, urządzeń diagnostycznych do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.
Uczniowie kształcący się w tym kierunku będą z roku na rok nabywać i doskonalić umiejętności diagnostyki, naprawy i obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych.
Elektromechanik pojazdów samochodowych | Volkswagen Poznań
Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym   
2.Rysunek techniczny
3.Podstawy konstrukcji maszyn
4.Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5.Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
6.Budowa pojazdów samochodowych
7.Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
8.Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Praktyki zawodowe realizowane w czasie kształcenia:
Uczniowie realizują praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego w Naszej Szkole lub w zakładach, z którymi współpracujemy, czyli nie muszą martwić się o to gdzie będą odbywać praktyki. To Nasza Szkoła stara się, aby nabywanie umiejętności praktycznych odbywało się w najlepszym miejscu.

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne..

Po ukończeniu szkoły:
Elektromechanik pojazdów samochodowych, który uzyska potwierdzenie kwalifikacji, może kontynuować naukę w Nasze Szkole zapisując się na II-stopień szkoły branżowej, gdzie może uzyskać tytuł Technika Pojazdów Samochodowych oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Może także kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy.
Elektromechanik pojazdów samochodowych - Artykuł - ECAM
Elektromechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę:

- w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i elektromechanicznych warsztatach naprawczych
- magazynach i punktach sprzedaży części zamiennych
- fabrykach produkujących pojazdy samochodowe i części samochodowe
- przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
- stacjach kontroli pojazdów i innych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE od 2019r.:
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl