Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1A-mechanik.poj.samochodowych
Nazwa oddziału

 1A-mechanik.poj.samochodowych

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne, obsługowe i naprawcze samochodów oraz ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.
Uczniowie kształcący się w tym kierunku będą z roku na rok nabywać i doskonalić umiejętności naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Mechanik pojazdów samochodowych - Zawody i kwalifikacje zawodowe, formuła  2019 - Lista zawodów i odpowiadająca im lista kwalifikacji zawodowych,  formuła 2019 - kwalifikacjezawodowe.info
Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
2. Rysunek techniczny
3. Podstawy konstrukcji maszyn
4. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
5. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
6. Budowa pojazdów samochodowych
7. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
8. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
9. Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym

Uczniowie realizują praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego, które wchodzi w skład naszej Szkoły lub w zakładach, z którymi współpracujemy, czyli nie muszą martwić się o to gdzie będą odbywać praktyki. To MY się o to staramy, aby nabywanie umiejętności praktycznych odbywało się w najlepszym miejscu.

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.
Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Koninie :: Mechanik pojazdów samochodowych
Po ukończeniu szkoły:
Mechanik pojazdów samochodowych, który uzyska potwierdzenie kwalifikacji, może kontynuować naukę w Nasze Szkole zapisując się na II-stopień szkoły branżowej, gdzie może uzyskać tytuł Technika Pojazdów Samochodowych oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego. Może także kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy.

Mechanik pojazdów samochodowych może podjąć pracę:

- w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych
- magazynach i punktach sprzedaży części zamiennych
- fabrykach produkujących pojazdy samochodowe i części samochodowe
- przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
- stacjach kontroli pojazdów i innych.

Mechanik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE od 2019r.:
MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

PAMIĘTAJ !!!
UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DAJE CI MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA ZAWODU I PODJĘCIA PRACY JAK RÓWNIEŻ KONTYNUACJI NAUKI W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA I UZYSKANIE TYTUŁU TECHNIKA

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl