Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TS-tech.poj.samochodowych
Nazwa oddziału

 1TS-tech.poj.samochodowych

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Technik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z  obsługą  współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Uczniowie kształcący się w tym kierunku będą stawać się z roku na rok specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych a także diagnostyki samochodowej.

Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie samochodowym 
- Podstawy konstrukcji maszyn
- Budowa pojazdów samochodowych
- Podstawy elektrotechniki i elektroniki 
- Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
- Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami kategorii B
- Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym
- Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
- Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 
- Organizowanie i nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
- Rysunek techniczny

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.

Po ukończeniu szkoły:
Technik pojazdów samochodowych po zdaniu matury może kontynuować naukę w Wyższych Szkołach Zawodowych,  Politechnikach lub innych Szkołach Wyższych.

Technik pojazdów samochodowych może podjąć pracę:

- w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych
- salonach sprzedaży pojazdów samochodowych 
- punktach sprzedaży części zamiennych
- fabrykach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne,
- instytucjach zajmujących się ubezpieczeniami komunikacyjnymi,
- przedsiębiorstwach transportu samochodowego
- przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, 
- stacjach kontroli pojazdów i innych.

Technik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl