Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TA-tech.mechatronik
Nazwa oddziału

 1TA-tech.mechatronik

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i oprogramowania i sterowania.
Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych.
Do przykładowych urządzeń mechanicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna.

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.
W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent nabiera umiejętności:

czytania, analizy a także samodzielnego opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
projektowania, instalowania i obsługiwania nowoczesne urządzeń mechatronicznych i linii produkcyjnych
programowania i nastawiania parametrów urządzeń i systemów mechatronicznych,
instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych stosowane w mechatronice,
diagnozowania stanu urządzeń i systemów mechatronicznych i wykonywania ich naprawy,
prowadzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
sporządzania protokołów uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw,
programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
programowania sterowników PLC
komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania

Absolwent szkoły jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach:
mechatronika
mechanika i budowa maszyn
inżynieria mechaniczna
budowa maszyn i lotnictwo
automatyka i robotyka
energetyka
Absolwentów mechatroniki cechuje bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas nauki rozwijają oni umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego też przyszli mechatronice są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:
ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl