Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TR-tech.reklamy
Nazwa oddziału

 1TR-tech.reklamy

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik reklamy

Opis

Zawód technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym z branży poligraficznej (PGF) wymagającym łączenia w sobie wiedzy ekonomicznej z zakresu gospodarki rynkowej,  wiedzy psychologicznej, plastycznej, jak i umiejętności kreatywnych, organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej. Oferta kształcenia w  zawodzie technik reklamy skierowana jest zarówno do żeńskiej jak i męskiej części absolwentów szkół podstawowych.

Główne zadania zawodowe to: technik reklamy tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe, przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych, prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych, realizuje strategie marketingowe , tworzy przekaz reklamowy, wykonuje projekty reklamy, organizuje i prowadzi kampanie reklamowe, tworzy plan mediowy, bada opinie klientów oraz skuteczność i efektywność reklamy. 
 

Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Sektor komunikacji marketingowej jest motorem wzrostu gospodarczego w krajach podlegających intensywnym procesom deindustrializacji. Jest także dobrym miernikiem koniunktury gospodarczej. Prognozuje się, że w perspektywie do 2020 roku sektor (w Europie) będzie dawał zatrudnienie ponad 7 milionom osób.
W krajach rozwiniętych sektor komunikacji marketingowej rośnie w tempie znacznie przewyższającym inne sektory gospodarki, co powoduje zwiększenie liczby miejsc pracy dla najlepiej wykształconych pracowników.  
Branża marketingowa i reklamowa podlega dynamicznym zmianom, które napędza rozwój cyfrowych technologii i nowoczesnych mediów przekazu reklamowego. Przedstawiciele branży stoją przed koniecznością nieustannego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych doświadczeń. Analizy rynku pracy wykonane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wskazują na nadwyżki specjalistów w branży reklamowej, natomiast analizując rynek pracy można wnioskować ogromne zapotrzebowanie w tej branży, biorąc pod uwagę ilość ofert pracy w całej Polsce. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Poza tym specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.  

Absolwent kierunku technik reklamy znajdzie  zatrudnienie w branży reklamowo-komunikacyjnej w następujących firmach:  
agencje reklamowe full service lub agencje specjalistyczne, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych,?handlowych i usługowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków masowego przekazu, agencje i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z?prasą i kształtowania PR-public relations, media ogólnopolskie i lokalne: telewizja, radio, prasa; instytuty badań opinii publicznej.

Celem kształcenia zawodowego technika reklamy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie jest przygotowanie uczniów do realiów współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to zawód, w którym ogromne znaczenie ma kształcenie przez całe życie, dlatego uczący musi mieć świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności zawodowych.  
W programie nauczania wyodrębniono przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy reklamy
Marketing w reklamie
Prawo i etyka w reklamie
Psychologia reklamy  
Techniki i produkcja reklamy
Język obcy (angielski) w reklamie
oraz przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Organizacja sprzedaży reklamy;
Projektowanie i prowadzenie kampanii reklamowej
Pracownia rysunku i liternictwa
Grafika komputerowa (na oprogramowaniu z pakietu Adobe CC)
Praktyka zawodowa w klasie IV i klasie V

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE od 2019 r.:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl