Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TG-tech.grafiki
Nazwa oddziału

 1TG-tech.grafiki

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Opis

To nowy kierunek, nowy zawód, utworzony niedawno na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia, a także na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Jest zawodem szerokoprofilowym kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Technik cyfrowych procesów graficznych przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym.


Efekt pracy technika cyfrowych procesów graficznych może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp.

Nyski "Mechanik" posiada profesjonalne oprogramowanie wykorzystywane na zajęciach praktycznych i pracowniach:

Corel Draw (grafika wektorowa),

Adobe Photoshop (grafika rastrowa),

Adobe InDesign (skład tekstu),

Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),

Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),

Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),

Adobe Premiere (montaż filmów),

Impozycjoner (program do impozycji plików PDF).

Wyposażenie pracowni to między innymi:

profesjonalny sprzęt do filmowania i fotografowania

drukarki cyfrowe i ploter

drukarka 3D

urządzenia introligatorskie

przyrządy kontrolno – pomiarowe

Nauka w naszej szkole umożliwia:

zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej, uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach