Nysa
Technikum
Technikum nr 1 w Nysie - CKZiU Nysa - 1TE-tech.elektryk
Nazwa oddziału

 1TE-tech.elektryk

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Zawód technik elektryk zgodnie z nowym rozporządzeniem ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jest zawodem z branży energetycznej (ELE). Zawód ten w 2020 roku został wymieniony jako zawód o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa, co oznacza, że w ciągu najbliższych lat absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem ciekawej, dobrze płatnej pracy.
Nasza szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz bardzo dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu technik elektryk.
Przedmioty zawodowe realizowane w czasie kształcenia:

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rysunek techniczny
Elektrotechnika i elektronika
Maszyny i urządzenia elektryczne
Instalacje elektryczne
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Język obcy zawodowy
Pomiary elektryczne i elektroniczne
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Kształcenie dodatkowe:
Nasza Szkoła oferuje również swoim uczniom, przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji, są to między innymi - kurs prawa jazdy, kurs elektryczny SEP „E” do 1 kV, kurs spawacza, kurs operatora wózków widłowych i inne. Uczniowie mają możliwość w czasie kształcenia brać udział w stażach uczniowskich odbywających się w ramach projektów edukacyjnych lub wyjechać na praktyki zagraniczne.
Absolwent technikum będzie przygotowany do wykonywania badań i kontroli urządzeń elektrycznych w procesie produkcji i eksploatacji, użytkowania, instalowania i obsługiwania układów elektrycznych oraz dokonywania prostych napraw.

Po ukończeniu szkoły:
Technik elektryk po zdaniu matury może kontynuować naukę w Wyższych Szkołach Zawodowych,  Politechnikach lub innych Szkołach Wyższych.
Technik elektryk może podjąć pracę w:

zakładach produkujących urządzenia elektryczne,
zakładach przemysłowych na stanowiskach w dziale utrzymania ruchu,
zakładach usługowych wykonujących kompleksowo i naprawiających instalacje elektryczne,
zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne oraz osprzęt elektryczny powszechnego użytku,
zakładach energetycznych i elektrowniach,
biurach projektowych,
może założyć i prowadzić własną firmę naprawiającą maszyny i urządzenia elektryczne lub wykonującą instalacje elektryczne.

W ramach zawodu wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych i
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji oraz zawodach wraz z opisami i filmami znajdziesz na www.ckziu.nysa.pl