Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie - 1 mi - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
Nazwa oddziału

 1 mi - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia lub fizyka

informatyka lub język angielski

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub język obcy(utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego do wyboru będzie możliwe w przypadku deklaracji co najmniej 12 osób z oddziału)..
Nauczane języki: język angielski - kontynuacja, język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język rosyjski - od podstaw(utworzenie grupy językowej drugiego języka będzie możliwe w przypadku deklaracji co najmniej 16 osób ze wszystkich klas pierwszych).
Przedmioty punktowane to język polski i matematyka oraz dwa z najwyższą oceną spośród przedmiotów rozszerzonych.
Nauka w tej klasie daje przygotowanie do studiów na kierunkach górniczo-hutniczych, politechnicznych, ekonomicznych, informatycznych i pożarniczych.
W trakcie nauki uczniowie biorą udział w wykładach na Uniwersytecie Wrocławskim, w pokazach fizycznych na Uniwersytecie Opolskim, w zajęciach przygotowujących do matury z przedmiotów rozszerzonych organizowanych przez PWSZ w Nysie, uczestniczą w  ogólnopolskim projekcie it-szkoła rozwijającym kompetencje informatyczne.
W szkole są organizowane warsztaty maturalne oraz zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów matematycznych, fizycznych, informatycznych: Kangur Matematyczny, E-Biuro, TIK-TAK, Lwiątko.