Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie - 1 mg - MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA
Nazwa oddziału

 1 mg - MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  geografia ,  fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia lub fizyka

informatyka lub język angielski

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka lub język obcy (utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego do wyboru będzie możliwe w przypadku deklaracji co najmniej 12 osób z oddziału).
Nauczane języki: język angielski - kontynuacja, język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język rosyjski - od podstaw(utworzenie grupy językowej drugiego języka będzie możliwe w przypadku deklaracji co najmniej 16 osób ze wszystkich klas pierwszych).
Przedmioty punktowane to język polski i matematyka oraz dwa z najwyższą oceną spośród przedmiotów rozszerzonych.
Nauka w tej klasie daje przygotowanie do studiów ekonomicznych, geograficznych, geoinformatycznych, ochrona środowiska, rachunkowość biznesu.
To profil dla osób dociekliwych, pragnących posiąść umiejętność poznawania oraz wyjaśniania zjawisk i procesów gospodarczych i politycznych. Umożliwia rozwijanie zainteresowań matematyką i przedmiotami przyrodniczymi. Przygotowuje do udziału w konkursach geograficznych i matematycznych. Nauczanie odbywa się również poprzez wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły oraz organizowanie spotkań z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Na lekcjach języka angielskiego uczniowie poznają słownictwo z zakresu języka biznesu, a na dodatkowych zajęciach jak założyć i prowadzić z sukcesem własną firmę.
Organizowane będą również spotkania z przedsiębiorcami, finansistami.