Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie - 1 a - HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA
Nazwa oddziału

 1 a - HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  wiedza o społeczeństwie ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub język angielski

język polski lub wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język obcy, geografia i do wyboru język polski lub wiedza o społeczeństwie (utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego do wyboru będzie możliwe w przypadku deklaracji co najmniej 12 osób z oddziału)..
Nauczane języki: język angielski - kontynuacja, język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język rosyjski - od podstaw (utworzenie grupy językowej drugiego języka będzie możliwe w przypadku deklaracji co najmniej 16 osób ze wszystkich klas pierwszych).
Przedmioty punktowane to język polski i matematyka oraz dwa z najwyższą oceną spośród przedmiotów rozszerzonych.
Nauka w tej klasie daje przygotowanie do studiów na kierunkach filologicznych, prawniczych, dziennikarskich, pedagogicznych, stosunkach międzynarodowych, politologii, bibliotekoznawstwie, europeistyce, turystce i rekreacji.
Uczniowie uczący się w tej klasie uczestniczą w pracach koła recytatorskiego, teatralnego, literackiego. Doskonalą swój warsztat dziennikarski w kole medialnym, redagując artykuły do prasy lokalnej lub przygotowując audycje w Radiu Nysa FM. Biorą udział w debatach, spotkaniach z przedstawicielami władzy samorządowej,  rozprawach sądowych oraz w wykładach i warsztatach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczniowie uczestniczą w różnych formach zajęć poszerzających umiejętności językowe: w konkursach i wykładach organizowanych przez Instytuty Filologii Angielskiej i Germańskiej  PWSZ w Nysie, w wyjazdowych warsztatach językowych powadzonych przez native speakerów, w zajęciach przygotowujących do egzaminu państwowego FCE, w spektaklach teatralnych w języku angielskim lub niemieckim.

Ta klasa to najlepsza propozycja dla osób o humanistycznych zainteresowaniach, które praktycznie myślą o przyszłości.