Nysa
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie - 1 bc - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Nazwa oddziału

 1 bc - BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Liczba miejsc

 64

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • język obcy nowożytny ,  biologia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

matematyka lub język angielski

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy lub matematyka (utworzenie grupy przedmiotu rozszerzonego do wyboru będzie możliwe w przypadku deklaracji co najmniej 12 osób z oddziału).
Nauczane języki: język angielski - kontynuacja, język niemiecki, język francuski, język hiszpański lub język rosyjski - od podstaw (utworzenie grupy językowej drugiego języka będzie możliwe w przypadku deklaracji co najmniej 16 osób ze wszystkich klas pierwszych).
Przedmioty punktowane to język polski i matematyka oraz dwa z najwyższą oceną spośród przedmiotów rozszerzonych.
Nauka w tej klasie przygotowuje do studiów medycznych, pielęgniarskich, biotechnologicznych, przyrodniczych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, rolniczych i pożarniczych.
Uczniowie od wielu lat biorą udział w olimpiadach i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, np. Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Zajęcia  odbywają się w sali mikroskopowej, laboratorium chemicznym i fizycznym. W trakcie nauki uczniowie wyjeżdżają na Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze w Stegnie, w trakcie których prowadzą badania przyrodnicze i doświadczenia w laboratoriach chemicznych.
Uczniowie biorą udział w pokazach fizycznych organizowanych na Uniwersytecie Opolskim, w wykładach i zajęciach z matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, w ćwiczeniach laboratoryjnych z biologii i chemii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a okazy botaniczne poznają w trakcie zajęć na terenie Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.