Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa - 1TUG - technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1TUG - technik żywienia i usług gastronomicznych

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis


Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: geografia.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zadań związanych z organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we zakładach świadczących usługi gastronomiczne (restauracje, kafeterie, snack bary, bary, bufety, stołówki, catering itp.), a także imprez organizowanych w nietypowych warunkach.

Uzyskuje umiejętności związane zarówno z funkcjonowaniem części gastronomicznej (kuchnia, sale), jak i administracyjno-gospodarczej (dział finansowo – księgowy, dział sprzedaży). Jest przygotowany do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W programie nauczania m.in.: zasady żywienia, technologia gastronomiczna i organizacja gastronomii.

Wyposażenie pracowni i zaplecze dydaktyczne gwarantuje przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności na wysokim poziomie.