Nysa
Technikum
Technikum nr 2 w Nysie - ZSiPO Nysa - 1TI - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1TI - technik informatyk

Liczba miejsc

 31

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

informatyka

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

OpisAbsolwent uzyskuje wiedzę z zakresu urządzeń techniki komputerowej, programowania, tworzenia witryn i aplikacji internetowych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, oprogramowania użytkowego, języka angielskiego zawodowego.

Przedmioty rozszerzone ogólnokształcące realizowane w trakcie nauki: informatyka i elementy matematyki w zakresie rozszerzonym.

Technik informatyk może być zatrudniony na stanowiskach instalatora i administratora systemów operacyjnych, administratora sieci komputerowych, administratora baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora sprzętu komputerowego, pracownika działu finansowo – księgowego.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów z zakresu zawodowego kształcenia informatycznego gwarantują wysoką jakość kształcenia.