Nysa
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Nysie - ZSiPO Nysa - 1MS medialno-społeczna
Nazwa oddziału

 1MS medialno-społeczna

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia

filozofia

Opis

 


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski / wos, historia, filozofia

Klasa medialno – społeczna przygotowuje do podjęcia studiów miedzy innymi na takich kierunkach jak: komunikacja społeczna, dziennikarstwo, Public Relations, historia sztuki, kulturoznawstwo, coaching, filozofia, politologia, filmoznawstwo, produkcja medialna historia i wielu innych.

Profil na rozwijanie zainteresowań w zakresie literatury, historii, filozofii, historii idei czy szeroko rozumianej sztuki. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment), w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.