Nysa
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Nysie - ZSiPO Nysa - 1JG językowo-geograficzna
Nazwa oddziału

 1JG językowo-geograficzna

Liczba miejsc

 94

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

wiedza o społeczeństwie

język polski

język angielski

OpisPrzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski /wos, j. angielski, geografia

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz innych humanistycznych. Zainteresowani maja możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym GLOBE (Global Learning and Observations to the Benefit of the Environment),
w którym szkoła uczestniczy od 2012 r., odnosząc znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej i krajowej.

Absolwent tej klasy uzyska przygotowanie z zakresu analizy wydarzeń i procesów historycznych
i społecznych, kontekstu kulturowego. Dobra znajomość języków obcych pozwoli na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.