Nysa
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Nysie - ZSiPO Nysa - 1MIF matematyczno-informatyczno-fizyczna
Nazwa oddziału

 1MIF matematyczno-informatyczno-fizyczna

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

informatyka

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach takich jak matematyka, fizyka, informatyka i wielu technicznych. Absolwent zdobędzie umiejętność budowania modeli matematycznych dla różnorodnych problemów i zjawisk, rozwiązywania zadań, formułowania wypowiedzi, tworzenia projektów, pozna zagadnienia, pojęcia i metody informatyki (elementy programowania, multimedia, bazy danych).

Bardzo dobrze wyposażone pracownie informatyczne umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych (jedna z pracowni oparta jest na technologii Macintosha i wyposażona w nowe komputery firmy Apple).

Nauczanie matematyki i fizyki obejmuje wiele elementów wykraczających poza podstawy programowe, co umożliwia rozwijanie zainteresowań i pasji.