Nysa
Technikum
Technikum nr 3 w Nysie - ZSE Nysa - E - technik ekonomista
Nazwa oddziału

 E - technik ekonomista

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Chcesz wiedzieć jak zarządzać własną firmą i być swoim szefem?

Chciałbyś pracować w banku? Interesują Cię finanse, ubezpieczenia, podatki?

Jeśli tak to TECHNIK EKONOMISTA to odpowiedni zawód dla Ciebie!

Technik ekonomista bardzo często zajmuje się w swojej pracy finansami , pomaga przedsiębiorstwu w zdobyciu pieniędzy i ich odpowiednim inwestowaniu.
Technik ekonomista planuje działalność przedsiębiorstwa, opracowuje i wypełnia dokumenty, dokonuje różnego rodzaju obliczeń , prowadzi sprawy kadrowo-płacowe. Organizuje i przeprowadza rozmowy i transakcje handlowe .

Technik ekonomista może pracować w każdym przedsiębiorstwie, urzędzie, biurze, banku, Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Ukończenie pięcioletniego Technikum Ekonomicznego może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.
Uzyskanie tytułu technika ekonomisty jest związane z przystąpieniem i zdaniem dwóch egzaminów zawodowych :


W  klasie drugiej kwalifikacji EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej , która obejmuje:
- stosowanie prawa w prowadzeniu działalności
- prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej
- prowadzenie dokumentacji sprzedaży
- gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku
- sporządzanie biznesplanu

W klasie czwartej kwalifikacji  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, która obejmuje:
- prowadzenie rekrutacji pracowników
- sporządzanie dokumentacji pracowniczej
- rozliczanie wynagrodzeń
- prowadzenie rozliczeń podatkowych
- prowadzenie rozliczeń finansowych

W trakcie nauki będziesz miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy odbywając praktykę zawodową.