Nysa
Technikum
Technikum nr 3 w Nysie - ZSE Nysa - R - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 R - technik rachunkowości

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub język angielski

Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

W CYKLU KSZTAŁCENIA ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI Z W ZAKRESIE DWÓCH KWALIFIKACJI:

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - zakres ten obejmuje min:
a) prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
b) sporządzanie dokumentacji pracowniczej,
c) rozliczanie wynagrodzeń,
d) prowadzenie rozliczeń podatkowych,
e) prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

Prowadzenie rachunkowości - zakres ten obejmuje min:
a) przygotowanie dokumentacji do kontroli i księgowania,
b) przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników,
c) ustalanie wyniku finansowego,
d) sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
e) prowadzenie analizy finansowej.

W trakcie nauki będziesz miał możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktyce zawodowej i zajęciach praktycznych w pracowniach przedmiotowych w szkole.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI TECHNIK RACHUNKOWOŚCI ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej”.