Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Paczkowie - ZS Paczków - 1br - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1br - wielozawodowa

Liczba miejsc

 33

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Klasa wielozawodowa, uczniowie na zajęciach praktycznych przygotowują się do pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Corocznie biorą udział w kursach zawodowych.

 Najczęściej wybierane zawody: fryzjer, sprzedawca, kucharz, mechanik, blacharz, stolarz, cukiernik.

Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć dodatkowych, w tym treningi maturalne, warsztaty social-media, koła językowe, kółko dziennikarskie, warsztaty wokalne.