Nysa
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa
Zespół szkół
Adres
ul. Fryderyka Szopena 4, 48-300 Nysa
Telefon
774332119
Fax
774332119
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Joanna Pędzik
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa
 • Zdjęcie
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Nysie - ZST Nysa
 • BSI nr3
Opis

Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ!

Kształcenie w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 to długoletnie tradycje idące w parze z doświadczeniem. Wybierając naukę zawodu w naszej szkole masz szansę zdobycia wiedzy teoretycznej oraz doświadczenia koniecznego do pracy w dobrze płatnym i poszukiwanym zawodzie.

Nauka trwa 3 lata. Kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach pracy na terenie powiatu. Uczniowie są pracownikami młodocianymi, otrzymują więc wynagrodzenie w zależności od roku nauki:

• w pierwszej klasie - 5% średniej krajowej;

• w drugiej klasie - 6% średniej krajowej;

• w trzeciej klasie - 7% średniej krajowej.

Lata praktyki zawodowej zaliczane są do stażu pracy.

Nauka w szkole trwa 2-3 dni, a pozostałe dni to praktyka. W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Posiadamy bazę danych potencjalnych zakładów pracy, z której mogą korzystać uczniowie zainteresowani nauką w naszej placówce. Od wielu lat współpracujemy z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Nysie, Izbą Rzemieślniczą w Opolu, Hufcem Pracy w Nysie, Urzędem Pracy i wieloma innymi instytucjami, które wspomagają proces dydaktyczny w naszej placówce oraz pomagają naszym absolwentom efektywnie poradzić sobie na rynku pracy.

Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych oraz atrakcyjnych formach praktyk, co skutkuje wysokim procentem zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych odbywa się na czterotygodniowych turnusach w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji w zawodach, w których prowadzi kształcenie zawodowe. Nasi uczniowie osiągają czołowe miejsca w różnego typu konkursach o charakterze lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Oferujemy kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy, gwarantujące możliwość zatrudnienia.

Uczymy w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • magazynier logistyk;
 • blacharz samochodowy;
 • lakiernik;
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • murarz-tynkarz;
 • betoniarz-zbrojarz;
 • elektryk;
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych;
 • cieśla;
 • stolarz;
 • dekarz;
 • kamieniarz;
 • monter konstrukcji budowlanych;
 • monter stolarki budowlanej;
 • monter izolacji budowlanych;
 • zdun;
 • tapicer;
 • mechatronik;
 • kelner;
 • pracownik obsługi hotelowej;
 • złotnik-jubiler;
 • cukiernik;
 • piekarz;
 • inne.
Oferta